Szpitalna 3a 59-400 Jawor
Powrót

NFZ

 

Realizujemy również bezpłatne świadczenia medyczne w ramach współpracy z NFZ.
Wybierz dział, który Cię interesuje, by uzyskać więcej informacji:

 

PODSTAWOWA OPIEKA MEDYCZNA

 

CDT MEDICUS
ul.Szpitalna 3a 59-400 Jawor
Rejestracja: 76 72 82 650/651, 76 74 66 723, 76 74 66 729

Informacja na temat składania deklaracji POZ do naszych lekarzy:
tel.76 72 82 650/651, 76 74 66 723, 76 74 66 729

 

Interniści:

 • Grygorcewicz Małgorzata
 • Szumilas Andrzej
 • Załuski Marek
 • Woźniak Irena
 • Madejczyk-Białowąs

 

Pediatrzy:

 • Krzyż Bożena
 • Paradowska Aniela

.

TRANSPORT SANITARNY POZ

 

Przychodnia CDT MEDICUS w Jaworze świadczy usługii transportu sanitarnego w ramach POZ.Obsługujemy pacjentów z terenu powiatu jaworskiego. Aby zrealizować transpotr w ramach POZ potrzebne jest skierowanie od lekarza pierwszego kontaktu;

Koordynator wyjazdów - Pani Mieczysława Walter 661 235 990

Informacje i zgłoszenia od poniedziałku do piatku od godz.7.00 - 15.00

tel. 767282653

.

NOCNA I ŚWIĄTECZNA OPIEKA MEDYCZNA

 

Nocną i świąteczną opiekę medyczną w ramach NFZ dla mieszkańców powiatu jaworskiego sprawuje Jaworskie Centrum Medyczne Sp. z o.o w Jaworze / ul.Szpitalna 3

tel.76 870 30 14 www.nzozjcm.pl

.

AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA

 

CDT MEDICUS
ul. Szpitalna 3a, 59-400 Jawor
Rejestracja: 76 72 82 660/661 ,76 74 66 724

 

Por. Alergologiczna

 • Kwaśniewski Artur
 • Gajkowski Eugeniusz
 • Głowacka Irena

Por. Diabetologiczna

 • Supel Ryszard
 • Dobrowolska Ewa

 

Por. Dermatologiczna

 • Kowalik Jolanta
 • Sobczak-Radwan Katarzyna

 

Por. Neurologiczna

 • Nawracaj Leszek
 • Janus-Urbanowska Wiesława
 • Kuriata Ewa

 

Por. Pulmonologiczna

 • Krudys Piotr
 • Chmiel Arkadiusz

 

Por. Ginekologiczna

 • Mielczarek-Kielar Krystyna
 • Gątowski Wojciech

 

Por. Okulistyczna

 • Osadców Andrzej
 • Galas Jacek
 • Bałchanowska-Gibek Aldona
 • Ustinow Konstantin


Por. Otolaryngologiczna

 • Lewandowski Arkadiusz

 

Por.Kardiologiczna

 • Jaroszewska Beata
 • Szostak Anna

 

CDT MEDICUS
ul. Szpitalna 3, 59-400 Jawor
Rejestracja: 76 72 82 660 661 i 76 74 66 724

Por. Chirurgii Ogólnej

 • Zieliński Tadeusz
 • Pawełczyk Mariusz

 

Jaworskie Centrum Medyczne

ul. Szpitalna 3, 59-400 Jawor

Rejestracja: 76 870 30 14 wew. 6


Por. Chirurgii ogólnej

 • Janusz Miernicki

 

Por. Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej

 • Jarosław Fajga
 • Jarosław Sidoruk
 • Sylwester Pysiewicz

 

Por.Urologiczna

 • Jan Kubacki
 • Tomasz Gede

.

AMBULATORYJNE ŚWIADCZENIA DIAGNOSTYCZNE

 

Świadczenia z tego zakresu świadczy Przychodnia CDT MEDICUS  w Lubinie

tel.76 74 66 220, 221

www.cdtmedicus.pl

.

LECZENIE SZPITALNE

 

Usługi szpitalne na terenie powiatu jaworskiego świadczy Szpital JCM w którego skład wchodzą następujące oddziały:

 • internistyczny
 • chirurgiczny
 • pediatryczny
 • ZOL

Kontakt: tel. 76 870 30 14 

www.nzozjcm.pl

.

LECZENIE STOMATOLOGICZNE

 

Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska

Barbara Malinowska

Kontakt: 76 729 29 19

.

ZESPÓŁ DOMOWEGO LECZENIA TLENEM

CDT MEDICUS
ul. Kuziennicza 4, 59-400 Jawor
Rejestracja: 76 72 82 619

Tlenoterapia Domowa

 • Załuski Marek

Tlenoterapia domowa – zasada działania, wskazania do terapii, dzierżawa urzążdzenia

Czym jest tlenotrapia?
Tlenoterapia jest postępowaniem leczniczym w przewlekłej niewydolności oddechowej. Celem jest zwiększenie stężenia tlenu w pęcherzykach płucnych co w konsekwencji poprzez nasycenie hemoglobiny tlenem i jego dostarczenie do tkanek, ma zapobiec kwasicy oraz innym następstwom wynikającym z niedotlenienia organizmu.
Urządzenie (koncentrator tlenu) pobiera powietrze z otoczenia, spręża je, a następnie przepuszcza przez specjalne sita, które oddzielają tlen od azotu, azot wraca z powrotem do otoczenia, a tlen osobnym wyjściem - zostaje skierowany do pacjenta i służy do oddychania za pomocą maski lub kaniuli nosowej. Stężenie wdychanego tlenu oscyluje między 91-95%.

Wskazania do terapii tlenowej:

 • przewlekłej obturacyjnej chorobie płuc (POCHP)  
 • rozstrzeniu oskrzeli
 • zwłóknieniu płuc  
 • mukowiscydozie  
 • dysplazji oskrzelowo - płucnej

Pierwsze objawy niedoboru tlenu:

 • ospałość i zmęczenie,
 • poczucie braku sił,
 • spadek sprawności i koncentracji,
 • psychiczne wyczerpanie,
 • bezsenność,
 • wzmożona wrażliwość na zmiany pogody,
 • wzrasta zachorowalność.


Zasady dzierżawy koncentratora tlenu:
CDT Medicus dzierżawi urządzenie w ramach umowy NFZ oraz prywatnie (w obu przypadkach na podstawie skierowania lekarza).
1) Koncentrator otrzymujecie Państwo kompletny ze wszystkimi potrzebnymi akcesoriami m.in. nawilżaczem oraz kaniulami nosowymi.
    Jedyne co jest potrzebne to woda destylowana do uzupełnienia zbiorniczka nawilżacza tlenu.
2) Po dostarczeniu aparatu nasz pracownik uruchamia go i przeprowadza szkolenie z jego obsługi.
3) W przypadku awarii, dostarczymy Państwu w zamian inny aparat (na nasz koszt).
4) Co 6 m-cy pracownik serwisu odwiedzi Państwa w celu bezpłatnej wymiany filtrów (przciwpyłkowy i przeciwgrzybiczy) oraz sprawdzi poziom wytwarzanego przez urządzenie tlenu.
5) W przypadku dzierżawy odpłatnej koszt miesięczny użytkowania koncentratora wynosi 160 zł.
6) Umowę można zakończyć w każdej chwili, bez żadnych kar umownych.

Kontakt
tel. 76/72-82-619
godziny pracy: poniedziałek-piątek 8.00-15.00

.

Facebook
Facebook
Aktualności Nasi specjaliści Media o nas